Text Legal

 

Informació general

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, comuniquem les següents dades: Moments Gourmet és una empresa de càtering, domiciliada al carrer Zurbano 89, amb CIF B66977505, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Vol. 45862, Foli 150, Inscripció 501245. En la seva web es fa públic contingut de caràcter informatiu sobre els serveis de càtering que ofereix i el contacte de l’empresa.

Propietat intel·lectual

Moments Gourmet és titular de tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del contingut que s’hi publiqui. Queda prohibit l’ús, reproducció, copia o aprofitament dels continguts de qualsevol forma, en especial de les seves fotografies. La utilització per tercers no autoritzada de forma escrita per Moments Gourmet, tindrà responsabilitats legals.

Condicions d’ús

L’accés i la utilització de la web de Moments Gorumet és gratuït i l’usuari es compromet a utilitzar la informació sota criteris de bona fe i respectant el seu marc legal.

Reserves de domini

Moments Gourmet es reserva el dret d’exercir en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació i la seva presentació de la seva web.

Responsabilitats

No garantim la inexistència d’errors d’accés, contingut o seguretat, ni desactualitzacions de la web de Moments Gourmet. No se’n fa responsable de tals errors. Es realitzaran els ajusts necessaris per corregir-ho sempre i tant aviat com en siguem coneixedors. No respondrem de cap dany o perjudici derivat d’un accés o ús no consentit de la informació que s’hi presenta.

Protecció de dades

Només recaptem les dades facilitades de forma voluntària per l’usuari en concepte d’una presa de contacte o subscripció a la newletter corporativa. En el primer cas no mantenim un registre de base de dades i tal informació serà eliminada. I, en el segon cas, i en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa que el nom i email cedits en concepte de subscripció a la newsletter seran incorporats a la nostra base de dades sota la responsabilitat de Moments Gourmet. Moments Gourmet només utilitzarà aquestes dades per prestar els serveis explícitament sol·licitats, respectarà la confidencialitat i no cedirà a tercers la informació personal. Sempre podrà exercir els seus drets d’oposició, rectificació o cancel·lació mitjançant la baixa de la pròpia newsletter o posant-se en contacte amb l’empresa.

Política de Cookies

No utilitzem cookies per obtenir dades personals que identifiquin a l’usuari, el seu ús és temporal i té l’objectiu de fer més fàcil l’accessibilitat a la web. Per obtenir més informació o exercir els vostres drets derivats de la Protecció de Dades, us podeu posar en contacte a través de l’email info@momentsgourmet.cat.